A cinikus európai szemlélő gyakran melodramatikusnak, sőt giccsesnek tarthatja a Világ első számú hatalma vezetőjének megnyilvánulásait, ugyanakkor tagadhatatlan, hogy egy-egy Obama-beszéd pátoszos szóhasználatával, túlrajzolt gesztusaival olyan érzelmi hullámokat képes kelteni, amilyeneket politikusi megnyilvánulások csak nagyon ritkán. Gondoljunk csak arra a charlestoni gyászszertartásra 2015 júniusában, amikor beszéde végén rázendített az Amazing grace kezdetű spirituáléra. A hirosimai beszéd is ehhez volt hasonlatos: „A halottak lelke beszél hozzánk, így emlékezünk minden ártatlan áldozatra és a gyermekek néma kiáltására.”