Pedig - ahogy a folyó régiónkban betöltött szerepét kicsit idealizáltan szokták jellemezni -  a Duna jelentős kapocs a térség népei, de messzebbre tekintve Nyugat és Kelet között is. Üdvös lenne, ha az összekötő szerep a folyóhoz kötődő létesítmények megvalósítási projektjeiben és ezek eredményében is testet öltene. A bősi vízi erőmű történetére visszatekintve azonban éppen ennek ellenkezőjét kell konstatálnunk. Még akkor is, ha mi magyarok első ránézésre nem is vagyunk a friss hírben emlegetett konfliktus közvetlen érintettjei.