A fogalom eredetileg a 16. századra nyúlik vissza. Akkor azokat a reformkövetőket nevezték evangelikáloknak, akik a késő középkori egyház gyakorlatával szemben a bibliai hithez és gyakorlathoz tértek vissza. A mai evangelikálok alapvetően négy tézisre koncentrálnak: a Biblia tekintélye és elégséges volta, megváltás Krisztus kereszthalála által (és csakis ez által), a személyes megtérés szükségessége, valamint az evangelizáció fontossága és sürgőssége. Ezek miatt nevezik gyakran őket Amerikában „new born”, azaz újjászületett keresztényeknek. Ez a teológiai evangelikalizmus egyébként bizonyos értelemben felekezetek fölötti: bármelyik hagyományos felekezethez kapcsolódhat ez a látásmód. Lényeges az is, hogy ez nem azonos a fundamentalizmussal, bár ennek árnyalataiba belemélyednünk itt és most nincs lehetőségünk. Ők hát az evangelikálok. Az amerikai „hot” politikai témák közül egyértelmű abortuszellenesség, az azonos neműek házasságának az ellenzése és határozott Izrael-pártiság jellemzi őket.