Híveit ugyanakkor a menekültek gyámolítására és szolidáris magatartásra buzdította, mondván: a háború elől menekülő áldozatok befogadása a katolikus világ erkölcsi kötelessége. Nem kétséges, a Szentatya szavai igazi ferenci páparadoxonként hatnak. Hogyan lehet egyszerre védekezni és gyámolítani, miközben az európai polgárok állandósult terrorveszélyben élnek? S ha a háborús menekülteket gyámolítani is kell, mi lesz a sok százezer gazdasági bevándorlóval? A felmerülő ellentmondások a katolikus világ szellemi vezetőjébe vetett hit lankadását is eredményezhetik, s mindez újabb kihívásokat vetít előre.