külpolitika” címkéhez tartozó cikkek
Találatok száma: 3

Beköszöntő - ...csak össze ne törjön!

2015. január 29.

Prőhle Gergely

volt nagykövet

Nem gondoltam volna, hogy valaha is blogot fogok írni.

Mindig kicsit gyanakodva néztem azokra, akik gondolataikat folyamatosan meg akarták osztani a közvéleménnyel, ugyanakkor csodáltam is a merészségüket, hogy ezzel kiteszik magukat mindenféle kellemetlenkedő kommentárnak, megjegyzésnek. Különösen érvényes volt ez a külpolitika témakörére, talán azért is, mert a diplomácia eredendően kissé titokzatos volta miatt még kevésbé tűnt összeegyeztethetőnek a gyors kézzel odavetett blogbejegyzések műfaji elvárásaival.

Teljes cikk

Odacsapni Észak-Koreának?

2016. október 28.

Prőhle Gergely

volt nagykövet

Az amerikai választások közeledtével egyre szaporodnak a találgatások azzal kapcsolatban, hogy a Fehér Ház következő lakóját vajon milyen sürgős külpolitikai feladatok várják a hivatali eskü letétele után. Ezt mérlegelve persze nehéz nem feltenni a kérdést, hogy az új elnök számára sürgető feladat vajon nem a még hivatalban lévő Obama-adminisztráció mulasztásával magyarázható-e.

Már több alkalommal foglalkoztunk e felületen a két Korea viszonyával, aminek az ügy fontosságán kívül a legfőbb oka az volt, hogy tavaly én is láthattam a Koreai-félsziget megosztottságát, a hidegháború utolsó igazi konfrontációs színterét. De ami ennél jóval fontosabb, megtapasztalhattam a déliek lélegzetelállító fejlődését, s az északiakkal történő fegyveres konfrontációtól való félelmet, vagy legalábbis a helyzet összetettségét. A dolog lényege ugyebár az, hogy a fegyveres konfliktus, a helyzet végletes destabilizációja olyan menekültáradatot indíthat meg északról délre, ami meghaladná a déli társadalom tűrőképességét. Korábban úgy tűnt, hogy a nevetségesnek tűnő, de valójában egyre veszélyesebb északi diktátor a kínai függőség miatt befolyásolható, s fegyverkezési mániáját nem viszi el a végsőkig. Az amerikai hadsereg érzékelhető jelenléte is ezt látszott biztosítani, ám a helyzet mostanra látványosan megváltozott: a washingtoni készülődés, az alternatívák latolgatása tehát nem véletlen, nem holmi választási kardcsörtetés.

Teljes cikk

Cseke Bence

MCC alumnus, nemzetközi kapcsolatok elemző

2017 – a lengyel diplomáciai előretörés éve

2017. február 22.

Pár nappal ezelőtt Lengyelország külügyminisztere, Witold Waszczykowski hosszabb expozé keretében ismertette a lengyel külügy múlt évi teljesítményét, valamint a 2017-es év diplomáciai törekvéseit. Beszédében számos regionális és globális jelentőséggel rendelkező kihívást megemlített, melyek közül számunkra elsősorban az EU jövőjéről és az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokról alkotott nézetei lényegesek. Az elhangzottakból úgy tűnik, hogy Lengyelország dinamikus diplomáciai szezonra készül.

A Szejm plenáris ülésén elmondott szónoklatában Waszczykowski a lengyel külpolitika kommunikációjában markáns cezúrát húzott. Céltudatosan megfogalmazott elképzeléseivel tisztán kifejezésre juttatta, hogy Lengyelország a nemzetközi kapcsolatok világában a korábbinál jóval aktívabb résztvevőként kíván megjelenni. Másképpen fogalmazva, a meghatározó ügyek tárgyalásánál – legyenek azok regionálisak vagy globálisak – Varsó helyet követel magának a nap alatt. Persze ilyenkor a józanabb fejekben rögtön felmerül a kérdés, hogy a fokozott nemzetközi érdekérvényesítés terén mire is lehet képes egy olyan ország, mely fokozatos és látványos felzárkózása ellenére mégiscsak a közép-európaiság modernkori komplexusával küzd. Waszczykowski elképzelései mögött azonban kellő alapossággal felépített narratíva látszik körvonalazódni, melynek tükrében a lengyel gazdaság bővülésével és az egyes tematikus szerepvállalások (pl. proaktív NATO politika) reputációteremtő erejével kiegészülve a 2017-es külügyi célok már korántsem illuzórikusak.

Teljes cikk