Az egyik legfontosabb kormányzati törekvés, hogy az Európai Unióban Magyarország rendelkezzen a GDP-hez mért legmagasabb exportvolumennel. A kereskedelmi kivitel értékének növeléséhez azonban nem kell feltétlenül túlságosan messzire tekintenünk. A külkereskedelem további bővítésében ugyanis a politikai, közjogi és – talán ami a legfontosabb – infrastrukturális széttagoltsága ellenére a Kárpát-medence szomszédos piacai, mint a magyar kereskedelem számára adott természetes célpiacok kitűnő üzleti lehetőséget biztosíthatnak a magyar vállalatok számára. A területre jellemző kis földrajzi távolságok, alacsonyabb szállítási költségek, közös kulturális kódok, potenciális ágazati fejlesztési lehetőségek, valamint a külhoni magyarokkal beszélt közös nyelv ugyanis különösen ösztönzően hathatnak a magyar export és tőkekivitel növelésére, s ezen belül is a regionális magyar-magyar gazdasági kapcsolatok megerősítésére. A kedvező befektetési lehetőségekből adódóan ráadásul a régióban a hazai kis- és középvállalkozások (KKV-k) is versenyképes szereplőként jelenhetnek meg, ezért a Kárpát-medence piacai elsődlegesen számukra nyújtanak alkalmas területet saját pénzügyi helyzetük stabilizálásához és nemzetközi gazdasági tevékenységük sikeres elindításához.