A Fülöp-szigetek és az Egyesült Államok közös története a 19. század végére nyúlik vissza, amikor a spanyolokkal vívott háború eredményeképpen a szigetország amerikai gyarmattá vált. A második világháborús japán megszállás után függetlenedő állam azonnal Washington hidegháborús szövetségi rendszerének tagja lett. 1951-bena máig hatályos kölcsönös védelmi egyezmény aláírásával fektették le a katonai együttműködés alapját. 1992-ig – amikor a manilai Szenátus szűk többsége felszámolásuk mellett döntött – a szigeteken amerikai bázisok működtek, amelyeken a csúcspontot jelentő 1980-as években 13-15 ezer katona állomásozott. A katonai együttműködés aztán 1998-ban a közös hadgyakorlatok sorának elindításával kapott új lendületet. A kínai regionális nagyhatalmi expanzió és az ennek nyomán kibontakozó dél-kínai-tengeri szigetviták újabb ösztönzést jelentettek az amerikai-fülöp-szigeteki szövetség elmélyítésére. Manila védelmet keresett, Washingtonnak pedig biztos partnerre volt szüksége a nyugat-csendes-óceáni térség felé forduló külpolitikája számára. Ennek eredménye volt a 2014-ben aláírt újabb védelmi megállapodás, amely ismételten megteremtette a közvetlen amerikai katonai jelenlét lehetőségét. Az USA és a Fülöp-szigetek a biztonságpolitikai reláción túl gazdasági és társadalmi szinten is szoros kapcsolatban állnak egymással. Az Egyesült Államok a szigetország második legfontosabb kereskedelmi partnere. Az észak-amerikai országban közel 4 millió filippínó él, akik a kínai után a második legnagyobb ázsiai diaszpórát alkotják.