Már-már elcsépelt a Kína nagyhatalmi felemelkedésének mikéntjére vonatkozó kérdésfeltevés, mégis ez a nemzetközi politika következő évtizedeinek egyik legfontosabb témája. A 2012 novemberében pártfőtitkárrá, 2013 márciusában pedig elnökké választott Hszi Csin-ping tovább árnyalta a választ arra a kérdésre, hogy kínai nagyhatalmi ambíciók hogyan is valósíthatóak meg békés úton. A békés felemelkedés doktrínája persze nem valamifajta naiv idealizmus kifejeződése. Épp ellenkezőleg: abból a reálpolitikai felismerésből ered, hogy a jelenlegi geopolitikai helyzet, katonai erőviszonyok és az amerikai-kínai pénzügyi-gazdasági kölcsönös egymásrautaltság mellett a kínai politikai hatalom kiterjesztésére csak így van esély.