Világszerte – különösen is az angolszász országokban – erősek az ún. ökogyülekezetek, ill. az ökoteológiai gondolkodás elkötelezettjei (lásd: BIRKÁS, Antal (szerk.): A teremtett világ megóvása – ökoteológia a 21. század elején c. tanulmányi füzetet). Mindez érezhető az amerikai gyülekezetek életében is.